S. H. Værktøjsmaskiner leverer sikkemaskiner til alle opgaver, lige fra den håndbetjente sikkermaskine og til den motoriserede sikkemaskine, med hydraulisk tilspænding. For pladetykkelse fra 1,2 mm op til 4 mm som standard, større maskiner kan tilbydes.

Showing all 5 results